Logo webu bydlemestylove.cz pro mobilní zařízení vyjadřující čistý design Logo společnosti Keramika Soukup
Auto portret Milan Kopecek

Představujeme vybrané architekty a designéry, kteří se podílejí na tvorbě obsahu bydlemestylove.cz

Mgr. Ing. Milan Kopeček MBA

„Architekturu i design dělím jen na dobrou a špatnou.“

Milan Kopeček vystudoval architekturu na stavební fakultě ČVUT, dále právní magisterský stupeň se zaměřením mj. na autorské právo a také stavební právo na Právnické fakultě UK. Za volbou architektury stála mladická touha tvořit, za právním vzděláním pak spíše zralejší úvaha, jak toho efektivně dosahovat. Práva i architektura jsou u něj na stejné úrovni a jejich význam i důležitost ve svém životě a práci neodděluje. Jak sám říká, kombinace obojího mu umožňuje vidět širší souvislosti a dává mu větší svobodu v tom, co chce dělat. Jeho nevyčerpatelnou inspirací zůstává stále Evropa - od severu na jih, od východu na západ, od antiky k minimalismu, vzdálenostmi i letopočtem. Ve vší své evropské pestrosti včetně všech jejích „slepých uliček“ kubismu, opomíjeného konstruktivismu či nedoceněného brutalismu.

Totéž platí pro architekturu a právo. Pracuje rád na projektech, kde se sejde osvícený investor, smysluplný stavební záměr a vhodný genius loci. „Dělám rád to, co má smysl a s těmi, kteří to mají v hlavě srovnané. Pak je mi jedno, jestli jde o chalupu na horách nebo bytový komplex ve městě.“ Od roku 2002 je rovněž členem ČKA i ČKAIT. Zabývá se také porotcováním architektonické (urbanistické) soutěže. Kromě toho nyní píše odbornou publikaci o autorském právu v architektuře. Jeho rukopis je možné vidět na projektech, jakými jsou např. bytový komplex v Praze 6 – Bubenči v sousedství Kanadské ambasády, Suchdolské náměstí v Praze 6 nebo Vila Nová Koulka na pražském Smíchově.

Rozhovor s Mgr. Ing. Milanem Kopečkem MBA si můžete přečíst zde.